Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich objętych ASF

Nabór wniosków rozpocznie się od 28 lutego i potrwa do 28 marca 2020 r.

O premię może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega nieubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto rolnik musi mieć przyznaną jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za 2019 r., a jeżeli jej nie otrzymał, musi mieć przyznaną taką płatność za 2020 r. W tym drugim przypadku dokument potwierdzający przyznanie jednolitej płatność obszarowej za 2020 r. można dostarczyć na etapie składania wniosku o wypłatę premii

Wysokość pomocy zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. W przypadku utworzenia jednego miejsca pracy można liczyć na otrzymanie bezzwrotnej premi w wysokości 150 tys. zł. przy dwóch nowych miejscach pracy premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/do-250-tys-zl-premii-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-na-obszarach-wiejskich-objetych.html