Przeniesienie terminu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium

P.6720.1.2017                                                        

Wiśniowa, dnia 17.04.2020r.

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Wiśniowa zgodnie §11 ust. 1 i 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491 informuję iż Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium zaplanowana na dzień 27.04.2020r. o godz. 12.00 zostaje przeniesiona na dzień 8 czerwca 2020r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa.

Wójt

Marcin Kut