Publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż drewna opałowego jesionowego

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446)

Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:
PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   (LICYTACJA)
na sprzedaż drewna opałowego jesionowego

 

Drewna opałowego:

Ilość m3

w grupie

Gatunek drewna

Cena wywoławcza netto za ilość w grupie

Postąpienie

Wadium

4,00

jesionowe

444,00 zł

5,00 zł

44,00 zł

1,50

jesionowe

167,00 zł

5,00 zł

17,00 zł

2,00

jesionowe

222,00 zł

5,00 zł

22,00 zł

7,00

jesionowe

777,00 zł

5,00 zł

78,00 zł

3,00

jesionowe

333,00 zł

5,00 zł

33,00 zł

 UWAGA! Cena wywoławcza dotyczy całej grupy drewna.

 

na sprzedaż drewna tartacznego jesionowego:

Drewna tartacznego o średnicy pnia do 24 cm:

Ilość m3

Gatunek drewna

Cena wywoławcza netto

Postąpienie

Wadium

1,33

jesionowe

589,00 zł

10,00 zł

59,00 zł

 

Drewna tartacznego o średnicy pnia od 25 do 34 cm:

Ilość m3

Gatunek drewna

Cena wywoławcza netto

Postąpienie

Wadium

6,01

jesionowe

3372,00 zł

50,00 zł

337,00 zł

 

Drewna tartacznego o średnicy pnia powyżej 35 cm:

Ilość m3

Gatunek drewna

Cena wywoławcza netto

Postąpienie

Wadium

0,79

jesionowe

527,00 zł

10,00 zł

53,00 zł

UWAGA! Cena wywoławcza dotyczy całej ilości m3 drewna.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 październik 2016r. (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy, pokój nr 18.

Wadium ww. wysokości należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Wiśniowej najpóźniej dzień przed licytacją do dnia tj. 21.10.2016r. do godz. 1500  lub w dniu 24.10.2016r. w kasie Urzędu Gminy do godz. 1330.

W/w drewno można oglądać na terenie działki nr ewid. 1092/6 położonej w Wiśniowej (teren po byłym placu targowym).

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium na warunkach i w kwocie określonej w REGULAMINIE PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO – drewna opałowego i tartacznego, oraz zapoznać się z w/w regulaminem, dostępnym na stronie www.wisniowa.pl – składając Oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2.

Szczegółowej informacji o drewnie będącym przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, pokój nr 10 lub telefonicznie: 2775063, wew. 20.

 

WÓJT

Marcin Kut