Publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż maszyn i urządzeń

Wiśniowa, dnia 04.02.2021r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wiśniowa działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 713 z późn. zm.), ogłasza

Publiczny przetarg ustny (licytację)
na sprzedaż następujących przedmiotów

    

L.p.Rok produkcjiCena wywoławczawadiumGodzina licytacji
Przetarg w dniu 02 marca 2021r.
1Ciągnik Ursus c 360 RSRT03519797 500,001 000,00900
2Kombajn zbożowy Bizon 2 VIN44744198410 700,001 500,00930
3Kombajn zbożowy Bizon 3 VIN57610198719 300,002 000,001000
4Kosiarka rotacyjna 11 200,00200,001030
5Kosiarka rotacyjna 21 200,00200,001100
6Prasa wysokiego zgniotu 119852 800,00300,001130
7Prasa wysokiego zgniotu 219852 800,00300,001200
8Siewnik zbożowy19964 800,00500,001230
9Kultywator700,00100,001300
10Beczka na wodę 1000 L250,0050,001330
Przetarg w dniu 03 marca 2021r.
1Opryskiwacz900,00100,00900
2Opryskiwacz 900,00100,00930
3Brona ciężka450,0050,001000
4Szafka na odzież metal.szt.6 /1 szt. 200zł/1 200,00100,001030
5Beczka na paliwo 200 L50,0010,001100
6Samochód Ford transit19982 600,00300,001130
7Silnik do kombajnu5 000,00500,001200
8Blacha trapezowa 1m x 5,10m (15 arkuszy)600,00100,001230
9Betoniarka500,00100,001300
10Przyczepa dwukołowa600,00100,001330
11Dmuchawa wirnikowa do komunalTrack.600,00100,001400

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przetarg odbędzie się w dniach i godzinach wskazanych powyżej, w miejscowości Jazowa na placu Kółka Rolniczego.

Wadium w pieniądzu w ww. wysokościach należy wnieść do dnia 24 lutego 2021r. w kasie Urzędu Gminy Wiśniowa bądź przelewem na rachunek bankowy BS Strzyżów O Wiśniowa nr 06 9168 1043 4200 0143 2000 0040.

Maszyny i urządzenia  przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć w dniach 23 i 24 lutego 2021r. na placu Kółka Rolniczego w Jazowej, w godzinach od 800 do 1400.

Wydawanie zakupionego sprzętu odbędzie się w dniu 04 marca 2021r. w godzinach 800-1400.

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium na warunkach i w kwocie określonej w niniejszym ogłoszeniu, oraz zapoznać się z regulaminem, dostępnym na stronie bip.wisniowa.pl.

Szczegółowej informacji o maszynach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 17 27 75 063, wew. 36.

Przetarg odbędzie się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń

w dniach 10.02.2021r. do 24.02.2021r./włącznie/ w:

  • na tablicy ogłoszeń w UG Wiśniowa,
  • w 13 sołectwach,
  • oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut