Publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż maszyn

Wójt Gminy Wiśniowa działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 713 z późn. zm.), ogłasza

PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   (LICYTACJĘ)

na sprzedaż następujących przedmiotów

L.p.Rok produkcjiCena wywoławczawadiumGodzina licytacji
Przetarg w dniu 08 kwietnia 2021r.
1Kombajn zbożowy Bizon 2 VIN4474419848 600,001 000,00900
2Kombajn zbożowy Bizon 3 VIN57610198715 400,001 500,00930
3Kosiarka rotacyjna 1960,00200,001000
4Kosiarka rotacyjna 2960,00200,001030
5Prasa wysokiego zgniotu 219852 250,00300,001100
6Siewnik zbożowy19963 850,00500,001130
7Kultywator560,00100,001200
8Opryskiwacz720,00100,001230
9Opryskiwacz 720,00100,001300
 Przetarg w dniu 09 kwietnia 2021r.  
10Brona ciężka360,0050,00900
11Szafka na odzież metal.szt.6 /1 szt. 160zł/960,00200,00930
12Beczka na paliwo 200 L40,0010,001000
13Samochód Ford transit19982 100,00300,001030
14Silnik do kombajnu4 000,00500,001100
15Blacha trapezowa 1m x 5,10m (15 arkuszy)450,00100,001130
16Betoniarka400,00100,001200
17Dmuchawa wirnikowa do komunalTrack.450,00100,001230

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

Przetarg odbędzie się w dniach i godzinach wskazanych powyżej, w miejscowości Jazowa na placu Kółka Rolniczego.

Wadium w pieniądzu w ww. wysokościach należy wnieść do dnia 06 kwietnia 2021r. w kasie Urzędu Gminy Wiśniowa bądź przelewem na rachunek bankowy BS Strzyżów O Wiśniowa nr 06 9168 1043 4200 0143 2000 0040.

Maszyny i urządzenia  przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć w dniach 01 i 02 kwietnia 2021r. na placu Kółka Rolniczego w Jazowej, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Wydawanie zakupionego sprzętu odbędzie się w dniu 09 i 12 kwietnia 2021r. w godzinach 8:00-14:00.

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium na warunkach i w kwocie określonej w niniejszym ogłoszeniu, oraz zapoznać się z regulaminem, dostępnym na stronie wisniowa.pl.

Szczegółowej informacji o maszynach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 17 27 75 063, wew. 36.

Przetarg odbędzie się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach 15.03.2021r. do 29.03.2021r./włącznie/ w:

  • na tablicy ogłoszeń w UG Wiśniowa,
  • w 13 sołectwach,
  • oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut