Publiczny przetarg ustny (licytacja)

Wójt Gminy Wiśniowa działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 713 z późn. zm.), ogłasza

    PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   (LICYTACJĘ)

na sprzedaż następujących przedmiotów

L.p.Rok produkcjiCena wywoławczawadiumGodzina licytacji
Przetarg w dniu 08 czerwca 2021r.
1Siewnik zbożowy19962 700,00500,00930
2Kultywator400,00100,001000
3Beczka na paliwo 200 L15,0010,001030
4Silnik do kombajnu2 800,00500,001100

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2021 r, w miejscowości Jazowa na placu Kółka Rolniczego.

Wadium w pieniądzu w ww. wysokościach należy wnieść do dnia 04 czerwca 2021r. w kasie Urzędu Gminy Wiśniowa bądź przelewem na rachunek bankowy BS Strzyżów O Wiśniowa nr 06 9168 1043 4200 0143 2000 0040.

Maszyny i urządzenia  przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć w dniach 01 czerwca 2021 r. na placu Kółka Rolniczego w Jazowej, w godzinach od 800 do 1400.

Wydawanie zakupionego sprzętu odbędzie się w dniu 08 i 09 czerwca 2021r. w godzinach 800-1400.

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium na warunkach i w kwocie określonej w niniejszym ogłoszeniu.

Szczegółowej informacji o maszynach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 17 27 75 063, wew. 36.

Przetarg odbędzie się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.