Sadzimy rośliny miododajne

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

            Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

            Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

            Na obszarze Gminy Wiśniowa w dniach od 26.10.2023 r. do 30.10.2023  r. w terenie wyznaczonych działek zostały posadzone drzewka z gatunku lipa drobnolistna w ilości 25 sztuk, surmia 5 sztuk oraz 20 sztuk krzewów z gatunku: pęcherznica kalinolistna (żółtolistna i czerwonolistna), świdośliwa, krzewuszka i dereń biały.

            Drzewa z gatunku lipa drobnolistna zostały posadzone przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej przez uczniów klasy 7b i 8b. Łącznie było to 30-cioro dzieci oraz nauczycielka biologii i konserwator. W czasie sadzenia drzew grupie przyświecało hasło: „Jeśli chcesz usłyszeć śpiew ptaka, nie kupuj klatki – posadź drzewo”. Wydarzenie to staje się okazją do wspólnej pracy na rzecz ochrony przyrody, co bardzo zapada w pamięć i stanowi najlepszy rodzaj edukacji – przez działanie.

            Sadzenie krzewów miododajnych jest bardzo cenną alternatywą dla popularnego w ostatnich latach sadzenia krzewów iglastych, które nie stanowią pożytku dla pszczół. Wszystkie te argumenty przemawiają za tym, że zarówno edukacja w zakresie wpływu naszych działań na środowisko, jak również podejmowanie działań w tym zakresie jest cenne i zasługuje na wsparcie.