Sprawozdawczość z mikroinstalacji prosumenckich

W związku z obowiązkiem sprawozdawczości wytwórcy danej mikroinstalacji prosumenckiej z wytworzonej i sprzedanej ilości energii elektrycznej wynikającym z zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucji z mikroinstalacji, udostępniony zostaje dla wszystkich biorących udział  w zrealizowanym projekcie „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Wiśniowa” wzór oświadczenia wytwórcy.

Oświadczenie przed zeskanowaniem należy podpisać a następnie wysłać na adres oze.or@pgedystrybucja.pl .