Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 oraz terminy płatności

W 2020 roku obowiązują następujące stawki:

1) 13 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady gromadzone są i oddawane w sposób selektywny

2) 26 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady gromadzone są i oddawane jako niesegregowane


Terminy płatności za odpady komunalne:

I kwartał – 16.03.2020 r.

II kwartał – 15.05.2020 r.

III kwartał – 15.09.2020 r.

IV kwartał – 16.11.2020 r.

Wpłat należy dokonywać w Kasie Urzędu Gminy Wiśniowa lub przelewem na indywidualne konto bankowe podane w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.