Świadczenie dobry start (300+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 można składać od
1 lipca 2019r online
przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od
1 sierpnia 2019r drogą tradycyjną (papierową)
, czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej lub za pośrednictwem poczty do dnia 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.