Świadczenie wychowawcze (500+) – zmiany od 01.07.2019r

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej lub za pośrednictwem poczty.

Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r, składają od 1 lipca 2019 r w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019r w formie papierowej jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019r prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października bieżącego roku na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019r). Należy pamiętać, że aby otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (na które obecnie nie jest pobierane 500+) z wyrównaniem od lipca br. należy złożyć wniosek do dnia 30 września 2019r. Złożenie wniosku po 30 września 2019r oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.