Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiśniowa

Niniejsze taryfy stanowią zestaw cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Wiśniowa na okres 3 lat obowiązywania nowych taryf. Taryfy określają również warunki ich stosowania

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Wiśniowa.