Termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Wiśniowa informuje, że z dniem 15-go września br. minął termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (płatność bez wcześniejszego wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją).

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne uregulowanie w/w należności.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.  17 2775 063 wew. 20