Termin zapłaty III raty zobowiązań podatkowych upływa 15 września 2019 r

Wójt Gminy Wiśniowa przypomina o zbliżającym się terminie płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty za odpady komunalne.

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa 15 września 2019 r.

Wszystkie powyższe zobowiązania należy wpłacać na indywidualne konto bankowe (podane w nakazie podatkowym) lub w kasie Urzędu Gminy.