Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Urząd Gminy Wiśniowa informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości ww. odpadów znajdujących się na terenie gminy.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza czy gmina Wiśniowa spełnia wymogi oraz kryteria ustalone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Wiśniowa, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bagi, proszeni są o wypełnienie załączonego formularza do dnia 29.11.2019r. który należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Wiśniowej Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 2775 063 wew. 16