Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Wiśniowa

Gmina Wiśniowa informuje, iż w roku 2016 zostało zrealizowane zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Wiśniowa „

W ramach tego zadania objętych zostało 20 gospodarstw, usunięto i unieszkodliwiono 76,74 Mg odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Wiśniowa.

Całkowity koszt zadania wyniósł 30 360,12 zł. Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:

  1. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6 742,82 zł
  2. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9 632,60 zł
  3. Środki własne 13 984,70 zł