V sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Szkole Podstawowej w Wiśniowej odbędzie się V sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wiśniowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób  bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych
  z usługami opiekuńczymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wiśniowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wiśniowa.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek

 

Transmisja na żywo z V sesji Rady Gminy Wiśniowa: