Wiśniowa stawia na geotermię. Umowa na „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie gminy Wiśniowa” podpisana

Z radością informujemy, że w dniu 23 marca 2022 roku, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w obecności Zdzisława Pupy – Senatora RP oraz Ryszarda Strzępka – przewodniczącego Rady Gminy w Wiśniowej, podpisana została umowa na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie gminy Wiśniowa”. Sygnatariuszami umowy byli: ze strony NFOŚiGW Artur Michalski – wiceprezes zarządu, ze strony Gminy Wiśniowa Marcin Kut – wójt oraz Grzegorz Włodyka – skarbnik.

Całkowity koszt projektu wynosi 31,5 mln zł, z tego aż 29,5 mln zł będzie stanowić dotacja z Narodowego Funduszu. Za te pieniądze ma być wykonany otwór badawczy Wiśniowa GT-1 na głębokość 4705 metrów oraz przeprowadzone badania hydrogeologiczne, geofizyczne i laboratoryjne, a także prace przygotowawcze i roboty końcowe (montaż i demontaż urządzeń wiertniczych, droga dojazdowa, rurociąg zrzutowy), w tym również rekultywacja terenu i utylizacja odpadów. Wszystkie działania będą realizowane zgodnie z projektem robót geologicznych, zatwierdzonym przez marszałka województwa podkarpackiego.

http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Umowa-na-Rozpoznanie-i-udokumentowanie-zasobow-wod-termalnych-na-terenie-gminy-Wisniowa-podpisana,7855/

W środę 30 marca br., w obradach XXXVII sesji Rady Gminy Wiśniowa uczestniczył Senator RP Zdzisław Pupa, któremu wójt Marcin Kut wraz z wiceprzewodniczącą Rady Gminy Wandą Gąsior złożyli podziękowanie za nieocenione wsparcie i  pomoc w pozyskaniu tak znaczących środków  finansowych zarówno na realizację odwiertu geotermalnego jak również na inwestycje drogowe i kanalizacyjne z Funduszu Polski Ład.