XVII sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody z gatunku cis pospolity o nazwie własnej Cis „Zawada” rosnącego w miejscowości Kozłówek
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szufnarowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Wiśniowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Wiśniowa dotyczącego poparcia działań Powiatu Strzyżowskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiśniowej pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu gminy posadowionym na działce nr 238/2 w miejscowości Wiśniowa
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia przez Gminę Wiśniowa zadania publicznego, zarządzania częścią pasa drogowego przebiegającą na terenie Gminy Wiśniowa przy drogach wojewódzkich nr 986 Tuszyma- Wiśniowa, oraz 988 Babica- Warzyce  w zakresie bieżącego utrzymania chodników.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2020 r.
 17. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek