XXVII sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Wiśniowej odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia przez Gminę Wiśniowa  zadania publicznego, zarządzania częścią pasa drogowego przebiegającą na terenie Gminy Wiśniowa przy drogach wojewódzkich nr 986 Tuszyma- Wiśniowa, oraz 988 Babica- Warzyce  w zakresie bieżącego utrzymania chodników.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/276/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2021-2035.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2021 r.
  7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek