XXVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 7.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Markuszowa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody z gatunku dąb szypułkowy rosnącego w miejscowości Markuszowa
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniowa
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Strzyżowskiego
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego (droga)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego (most)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2021-2035
 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 14. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek