XXXIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu XXXII sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/67/2019 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie  diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 marca 2012 r.  w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet dla sołtysów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy Wiśniowa wynagrodzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/321/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatkach od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Pstrągówce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Markuszowej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kozłówku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2021 r.
 12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek