Zakup wyposażenia w środki ochrony indywidualnej dla potrzeb OSP Kalembina w KSRG

Zakończyła się realizacja zadania pn. Zakup wyposażenia w środki ochrony indywidualnej dla potrzeb OSP Kalembina w KSRG, realizowanego przez Gminę Wiśniowa. Zadanie Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach przedsięwzięcia zakupiono: 8 kompletów ubrań specjalnych 2 częściowych, 4 komplety hełmów z goglami i latarką oraz 4 pary rękawic bojowych. Zakupiony sprzęt i wyposażenie zostało przekazane przez Gminę Wiśniowa na rzecz jednostki OSP Kalembina. Wartość realizacji projektu wyniosła 31.996,00 zł., w tym udzielona dotacja celowa 30.000,00zł.

Zdjęcie przedstawia zakupiony sprzęt strażacki