Zmarł śp. ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ

30 marca br., zmarł w Kolegium krakowskim śp. o. Ludwik Grzebień SJ, który urodził się 15 sierpnia 1939 r. w Tułkowicach.

Ludwik Grzebień wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 8 sierpnia 1956 w Starej Wsi, święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1967 w Warszawie. Studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (1961–1964), teologię na Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie (1964–1968) oraz historię w Instytucie Historii Kościoła KUL (1967-1970). W 1971 uzyskał stopień doktora historii Kościoła, w 1978 stopień doktora habilitowanego teologii w zakresie historii Kościoła, a w 1990 tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. 27 IX 1999 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk teologicznych.

Pracował jako asystent przy katedrze nauk pomocniczych historii Kościoła KUL (1972-1973) i prowadził wykłady z zakresu historii Kościoła w ATK w Warszawie (1979–1982). Był dyrektorem Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy w Krakowie (1981-1985). Od 1985 wykładał metodologię i metodykę pracy naukowej na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, gdzie w latach 1988–1994 pełnił urząd dziekana. W latach 2004-2010 był rektorem Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej (obecnie Akademii) Ignatianum w Krakowie. Był pracownikiem naukowym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kierował Biblioteką Pisarzy Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. 26 listopada 2014 otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne oraz za osiągnięcia organizacyjne.

Opublikował blisko 2 tys. tekstów naukowych i popularno-naukowych. Zobacz: prezentacja dorobku o. Ludwika Grzebienia SJ

Pogrzeb śp. o. Ludwika Grzebienia SJ odbędzie się w piątek 3 kwietnia 2020 r.

Msza św. żałobna rozpocznie się o godz. 11.30 w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (przy ul. Kopernika 26), a po niej trumna zostanie złożona w jezuickim grobowcu na Cmentarzu Rakowickim.

Ze względu na pandemię koronawirusa we Mszy św. będą mogli uczestniczyć tylko i wyłącznie członkowie jezuickich wspólnot Kolegium i Domu Pisarzy, ewentualnie pojedynczy delegaci innych krakowskich domów. Na cmentarz pójdzie tylko o. Prowincjał i Przełożeni z Kopernika.

Transmisja Mszy św. żałobnej odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej Bazyliki: bazylikaserca.pl

Źródło: jezuici.pl