Zmiana terminu dyskusji publicznej

  Wiśniowa, dnia 19.03.2020r.

P.6720.1.2017                                                    

INFORMACJA

         Wójt Gminy Wiśniowa zgodnie §11 ust. 1 i 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491 informuje iż Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium zaplanowana na dzień 25.03.2020r. o godz. 12.00 zostaje przeniesiona na dzień 27 kwietna 2020r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa.

Wójt

/-/ Marcin Kut