previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Aktualności

Udzielenie dotacji celowej klubom sportowym oraz stowarzyszeniom

4 lutego 2021 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wiśniowa, po uprzedniej ocenie wniosków przez Komisję ds. oceny formalno-prawnej i merytorycznej, postanowił udzielić dotacji celowej n/w klubom sportowym oraz stowarzyszeniom

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

1 lutego 2021 UG Wiśniowa 0

Dnia 01.02.2021, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021 Pan Marcin Kut – Gminny Komisarz Spisowy w Wiśniowej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

XXV sesja Rady Gminy Wiśniowa

22 stycznia 2021 UG Wiśniowa 0

Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Wiśniowej odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Wiśniowa.Proponowany porządek obrad: Przedstawienie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Przyjęcie [więcej…]

Uprawa konopi włóknistych

12 stycznia 2021 UG Wiśniowa 0

Urząd Gminy w Wiśniowej informuje, że zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXIX/497/20 z dnia 30 listopada 2020 roku (uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 9 grudnia 2020r. poz. 4844) w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w Województwie Podkarpackim dla Gminy Wiśniowa (powiat strzyżowski) ustalona została powierzchnia upraw konopi włóknistych w ilości 38 ha.