Aktualności

XV sesja Rady Gminy Wiśniowa

19 grudnia 2019 UG Wiśniowa 0

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XV sesja Rady Gminy Wiśniowa. Proponowany porządek obrad: Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. [więcej…]

XIV sesja Rady Gminy Wiśniowa

28 listopada 2019 UG Wiśniowa 0

W związku z wpłynięciem wniosku o zwołanie sesji zawiadamiam, że w dniu 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Wiśniowa. [więcej…]

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczący przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.

14 listopada 2019 UG Wiśniowa 0

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce [więcej…]

XIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

4 listopada 2019 UG Wiśniowa 0

Zawiadamiam, że w dniu 8 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Wiśniowa. Proponowany porządek obrad: Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy [więcej…]

Konsultacje projektu pn. „Roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”

30 października 2019 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia do konsultacji projektu pn. „Roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. [więcej…]