Podaj odczyt wodomierza

Wskazanie wodomierza przekazane przez Odbiorcę Usług jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

Wystarczy wypełnić pola i nacisnąć przycisk „Wyślij”.


Uwaga

W przypadku braku odczytu klienci dostają fakturę ze średnią szacunkową. Rachunek taki jest wyliczany na podstawie zużycia wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Podany odczyt zostanie rozliczony w najbliższym cyklu rozliczeniowym.