Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Niewodna, Tułkowice i Wiśniowa w Gminie Wiśniowa

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Niewodna, Tułkowice i Wiśniowa w Gminie Wiśniowa, realizowane przez Gminę Wiśniowa.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 22.03.2022r. podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą: Zakładem Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek, ul. Św. Jana 4, 38-120 Czudec.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Niewodna, Tułkowice i Wiśniowa o łącznej długości ok. 10 km. Wartość realizacji inwestycji: 4.889.742,00 zł., w tym wartość dofinansowania: 3.500.000,00 zł.