Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów i Tułkowice oraz przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w miejscowości Kozłówek w Gminie Wiśniowa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Gmina Wiśniowa zrealizowała operację pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów i Tułkowice oraz przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w miejscowości Kozłówek w Gminie Wiśniowa mająca na celu zapewnienie odbioru ścieków dla gospodarstw domowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku 12,452 km w miejscowościach Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów, Tułkowice oraz poprawę zaopatrzenia w wodę pitną  dla mieszkańców Kozłówka poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wsparcie finansowe z UE w kwocie 1 999 984,00 zł .

Koszt całkowity operacji wyniósł 4 432 448,39 zł.