Budowa oświetlenia solarnego na obszarze parku przy Domu Kultury w Markuszowej, remont pomieszczeń w Domu Kultury wraz z organizacją Pikniku Rodzinnego

W październiku zakończyła się realizacja zadania pn. Budowa oświetlenia solarnego na obszarze parku przy Domu Kultury w Markuszowej, remont pomieszczeń w Domu Kultury wraz z organizacją Pikniku Rodzinnego, realizowanego przez Gminę Wiśniowa w ramach Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Markuszowa objętych Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025, dofinansowanego ze środków województwa podkaprackiego. Realizacja projektu wymagała zaangażowania zarówno po stronie beneficjenta projektu, Wykonawcy, partnerów projektu, jak również mieszkańców Sołectwa Markuszowa. Z efektów realizacji mogą korzystać wszyscy mieszkańcy lokalnej społeczności.