Gmina Wiśniowa zrealizowała i rozliczyła projekt grantowy – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Wiśniowa zgodnie z umową nr 1148/2022 zrealizowała i rozliczyła projekt grantowy w ramach Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach zrealizowanego zadania sprzęt komputerowy w postaci 77 sztuk laptopów i 15 sztuk komputerów stacjonarnych otrzymało łącznie 92 uczniów.

Wartość całkowita zadania: 230.000,00 zł.

Uczniowie korzystają z laptopów:

oraz komputerów stacjonarnych all in one:

Każdy z komputer i laptop został oznaczony naklejką informującą o źródle finansowania: