Laboratoria przyszłości w szkołach Gminy Wiśniowa

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem działań ma być stworzenie bazy nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Środki na uruchomienie tzw. Laboratoriów Przyszłości we wszystkich szkołach podstawowych otrzymała także Gmina Wiśniowa.

Laboratoria Przyszłości to wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego wyposażenia m.in. drukarek 3D, mikrokontrolerów, robotów, sprzętu do nagrań, pomocy dydaktycznych. Gmina Wiśniowa otrzymała łączne środki w wysokości 239 400,00 zł


 Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Poniżej podział środków według poszczególnych placówek (środki przyznawane są                      

w zależności od ilości uczniów w szkołach):

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej                         89 400,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szufnarowej                                30 000,00 zł,
  • Szkoła Filialna w Pstragówce                                                                       30 000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej                     30 000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Różance                       30 000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej                                                            30 000,00 zł,

   W ramach programu nie jest wymagany wkład własny.