Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0006/17

„Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”

Celem głównym projektu jest wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii w Gminie Wiśniowa i Gminie Frysztak, dzięki realizacji inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w systemie rozproszonym, dla odbiorców końcowych – mieszkańców gospodarstw domowych położonych na terenie wskazanych gmin.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę jednostek wywarzania energii z OZE:

W Gminie Wiśniowa:

panele fotowoltaiczne 141 szt.,

instalacje solarne 253 szt.,

kotły klasy 5 na biomasę 34 szt.

powietrzne i gruntowe pompy ciepła: 18 szt.

W Gminie Frysztak:

Panele fotowoltaiczne 151 szt.,

instalacje solarne 247szt.,

kotły klasy 5 na biomasę 45 szt.

powietrzne pompy ciepła 67 szt

Łącznie projektem zostanie objętych 712 gospodarstw domowych. Moc zadeklarowana z OZE wyniesie: panele fotowoltaiczne – 1,09 MW, kolektory słoneczne – 2,14  MW, kotły na biomasę – 1,62 MW oraz pompy ciepła – 0,30 MW. Łączna moc wszystkich instalacji wyniesienie 5,15 MW.

Wartość projektu ogółem:                          13 303 777,18 zł
Wydatki kwalifikowane:                             11 626 012,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR:           9 882 110,20 zł