Podpisanie umowy na realizację zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowych kapliczek w miejscowościach Oparówka i Wiśniowa w gminie Wiśniowa

W dniu 28.06.2024 została zawarta kolejna już umowa na realizacje zadania Dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Umowa  zawarta pomiędzy  Firmą Jacek Leszczak prowadzącym działalność gospodarczą jako J.BUD Jacek Leszczak, Gbiska 40B, 38-100 Strzyżów a Gminą Wiśniowa .

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Pan Marcin Kut- Wójt Gminy Wiśniowa, Pan Grzegorz Włodyka- Skarbnik Gminy Wiśniowa oraz  Pan Jacek Leszczak właściciel firmy J.BUD

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Przedmiotem są prace remontowo-konserwatorskie trzech zabytkowych kapliczek znajdujących się w miejscowościach Oparówka i Wiśniowa w Gminie Wiśniowa.

Kapliczka Wiśniowa ( 875/1)

 1. Podniesienie kapliczki
 2. Fundamenty
 3. Mur ceglany – strona zewnętrzna- wątek ceglany
 4. Mur ceglany – strona zewnętrzna i wewnętrzna- tynkowanie
 5. Posadzka wewnętrzna
 6. Stolarka drzwiowa
 7. Dach

Kapliczka Oparówka ( 840/3)

 1. Fundament
 2. Mur ceglany- izolacja pozioma
 3. Mur ceglany- izolacja zewnętrzna pionowa przeciw wodzie rozbryzgowej
 4. Posadzka wewnętrzna
 5. Mur ceglany – strona zewnętrzna i wewnętrzna- tynkowana
 6. Gzymsy ceglane
 7. Stolarka okienna
 8. Stolarka drzwiowa
 9. Dach

Kapliczka Oparówka ( 806/6)

 1. Fundament
 2. Drenaż opaskowy
 3. Mur ceglany- izolacja pozioma
 4. Mur ceglany- izolacja zewnętrzna pionowa przeciw wodzie rozbryzgowej
 5. Posadzka wewnętrzna
 6. Mur ceglany- strona zewnętrzna i wewnętrzna- tynkowana
 7. Gzymsy ceglane
 8. Stolarka okienna
 9. Stolarka drzwiowa
 10. Dach

Program prac konserwatorskich określa program i zakres prac także przy renowacji wyposażenia kapliczek  tj:

 1. RZEŹBA ŚWIĘTEGO KAJETANA
 2. RZEŹBA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM
 3. ŚWIECZNIKI DREWNIANE

Wartość umowy: 287 757,27 PLN w tym: dofinansowanie: 280 735,99 PLN, pozostałe środki pochodzą z Budżetu Gminy Wiśniowa.

Termin realizacja zadania: 13 miesięcy od podpisania umowy