Przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w miejscowości Kozłówek w Gminie Wiśniowa

Gmina Wiśniowa zrealizowała zadanie pn. Przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w miejscowości Kozłówek w Gminie Wiśniowa stanowiące I etap realizacji operacji pn. operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów i Tułkowice oraz przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w miejscowości Kozłówek w Gminie Wiśniowa”, który został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja realizowana w terminie 22.06.2018 – 31.08.2018

Istotne znaczenie dla możliwości powodzenia przedsięwzięcia miało wsparcie finansowe z UE w kwocie: 165 136,00 zł. Koszt całkowity I etapu realizacji zadania wyniósł: 361 148,39 zł. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozłówku pozwoli na osiągnięcie zakładanego celu realizacji I etapu operacji jakim jest poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla mieszkańców Kozłówka poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody.