Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z modernizacją części mechaniczno-biologicznej oraz gospodarką osadową

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z modernizacją części mechaniczno-biologicznej oraz gospodarką osadową, realizowane przez Gminę Wiśniowa. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dniu 28.04.2023r. podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą: Inżynieria Rzeszów S.A., ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów. W ramach przedsięwzięcia m.in. rozbudowana zostanie istniejąca oczyszczalnia ścieków w Wiśniowej o drugi reaktor biologiczny o wydajności 400m3/dobę w celu osiągnięcia docelowej i zaprojektowanej przepustowości 800m3/dobę. Ponadto wymienione zostaną obecnie pracujące, a zużyte urządzenia technologiczne w funkcjonującej części mechaniczno-biologicznej wraz z niezbędnym doposażeniem. Inwestycja obejmuje również zaprojektowanie i wybudowanie nowoczesnego rozwiązania procesu przeróbki osadów ściekowych, który uwzględni dostosowanie zagospodarowania osadów ściekowych do wymagań obecnie obowiązujących przepisów. Osady po procesie przeróbki będą ustabilizowane oraz przekształcone z odpadów w produkt przyjazny środowisku. 

Wartość realizacji inwestycji: 8.608.770,00 zł, w tym wartość dofinansowania: 4.997.000,00 zł