Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Wiśniowa w 2023 roku

W roku 2023 zostało zrealizowane zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Wiśniowa w 2023 roku”.

W ramach tego zadania objętych zostało 29 gospodarstw, usunięto i unieszkodliwiono 67,03 Mg odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Wiśniowa.

Całkowity koszt zadania wyniósł  35 001, 73 zł.  Zadanie zostało sfinansowane z:

– NFOŚiGW w wysokości 14 116,20 zł

– WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 1 882,16 zł

– dotacja z Powiatu Strzyżowskiego w wysokości 5 000 zł

– środki własne w wysokości 14 003,37 zł

    „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiśniowa” dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie