Zapewnienie funkcjonowania 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 76B

Zapewnienie funkcjonowania 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 76B

Wartość dofinansowania – 32.400 zł

Gmina Wiśniowa otrzymała w 2021 r. środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki bieżące na funkcjonowanie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej. Wydatki są przeznaczone na wynagrodzenia personelu Żłobka (opiekunów i personelu pomocniczego).