Punkt Obsługi Inwestora

Inwestorzy w Gminie Wiśniowa mogą liczyć na opiekę i wsparcie ze strony władz lokalnych zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Obsługa inwestorów i przedsiębiorców odbywa się w ramach Punktu Obsługi Inwestora (POI) który świadczy pomoc w zakresie:

  • przygotowywanie ofert inwestycyjnych gminy, ich weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania;
  • weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań POI pod kątem zgodności ze „Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy”, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
  • organizacja / udział w organizowanych przez JST działaniach promujących ofertę inwestycyjną gminy;
  • udzielanie informacji przedsiębiorcom / inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez gminę oferty inwestycyjnej,
  • organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie gminy i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie;
  • asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego;
  • opieka poinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie gminy;
  • współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi i innymi partnerami zagranicznymi;
  • znajomość i przestrzeganie standardów obsługi inwestora na każdym etapie działania;
  • obsługa inwestora zagranicznego w języku angielskim.

Gmina Wiśniowa swoją pomoc oferuje również po zakończonej inwestycji. Oferty inwestycyjne udostępniane będą na stronie internetowej gminy oraz w generatorze Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.