Informacja z XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa

Podczas poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji Radni Gminy Wiśniowa, w obecności mieszkańców gminy, uchwalili Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wiśniowa na lata 2017-2023 oraz Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Szufnarowa.

Program Rewitalizacji jest dokumentem planistycznym, zawierającym zespół działań rewitalizacyjnych. Głównym celem rewitalizacji Gminy Wiśniowa jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez pobudzenie aktywności gospodarczej, oparte na wykorzystaniu walorów przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz obiektów dziedzictwa kulturowego.

Zarówno program rewitalizacji jak sołecka strategia stanowią podstawę do udzielenia wsparcia w programach pomocowych.