I sesja Rady Gminy Wiśniowa kadencji 2024-2029

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II postanowieniem Nr 199/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady Gminy Wiśniowa kadencji 2024-2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024, zwołał pierwszą sesję Rady Gminy Wiśniowa na dzień 6 maja 2024 r. na godz. 15:00 w sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy Wiśniowa.

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy Wiśniowa

  1. Ślubowanie Radnych
  2. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa
  3. Wybór wiceprzewodniczących rady Gminy Wiśniowa
  4. Ślubowanie Wójta Gminy Wiśniowa