I Sesja Rady Gminy Wiśniowa

W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Rzeszowie  II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady  Gminy Wiśniowa zawiadamiam, że I Sesja Rady Gminy Wiśniowa odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Szkole Podstawowej
w Wiśniowej
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Ślubowanie Radnych.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa.
  4. Ślubowanie Wójta Gminy Wiśniowa.

 

 

  

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut

 

Transmisja: