II sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Szkole Podstawowej w Wiśniowej odbędzie się II sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wiśniowa.

2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji:

-Rewizyjnej
-Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej
-Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
-Społeczno-Socjalnej

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy Wiśniowa wynagrodzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie6 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie

6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiśniowa.

8. Podjęcie uchwał okołobudżetowych w sprawie:

-ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa.

-udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Tułkowice)

-udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Kalembina)

-udzielenia pomocy finansowej  dla  Gminy Wojaszówka na realizację zadania publicznego w ramach  projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”

-udzielenia pomocy finansowej  dla  Gminy Jasło na realizację zadania publicznego w ramach  projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”

-udzielenia pomocy finansowej  dla  Gminy Strzyżów na realizację zadania publicznego w ramach  projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”

9. Podjęcie w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.

10. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.

12. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek

 

 

Transmisja z II Sesji Rady Gminy: