Informacja o sesji Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wiśniowej odbędzie się L sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
  2. Sprawozdania stałych komisji z pracy w I półroczu 2018 r.
  3. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Wiśniowa w I półroczu 2018 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wiśniowa.
  5. Podjęcie w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034.
  7. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
  8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
  9. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Gminy

      Ryszard Strzępek