Informacja z XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 11 kwietnia odbyła się XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa. Podczas sesji dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji przez radną Wandę Gąsior oraz radną Zofię Cierpiał.  Nowym Przewodniczącym Rady Gminy Wiśniowa został radny Łukasz Dziok natomiast na Wiceprzewodniczącego Rady wybrano Włodzimierza Pietrykę.