Informacja z XX sesji Rady Gminy Wiśniowa

25 maja odbyła się XX sesja Rady Gminy Wiśniowa. Tematyka sesji objęła głownie sprawy finansowe gminy i stanowiła kontynuację realizacji tegorocznego budżetu.

Uchwały podjęte podczas XX sesji:

  • zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów.
  • zaciągnięcie i zabezpieczenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  • zmiany w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  • wyrażenie zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku magazynowym posadowionym na działce nr 286/2 w Markuszowej, oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu przedmiotowego pomieszczenia.
  • nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Wiśniowa działki od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

Zbiór Uchwał Rady Gminy