Informacja z XXIII sesji Rady Gminy Wiśniowa

29 września br. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Wiśniowa. Podczas sesji radni na wniosek wójta wyrazili zgodę na zakup działki w Różance na potrzeby mieszkańców wsi oraz powiększyli zasób mieszkaniowy gminy o mieszkania zlokalizowane w Posterunku Policji w Wiśniowej. W związku z kończącym się kwartałem dokonano regulacji finansowych w budżecie gminy, wieloletniej prognozie finansowej oraz w planach rachunków własnych.