Informacja z XXXIII sesji Rady Gminy Wiśniowa

Absolutorium Wójtowi Gminy Wiśniowa za 2016 r. zostało udzielone. Radni podczas sesji w dniu 12 czerwca br. rozpatrzyli sprawozdania z wykonania budżetu w 2016 r. i przychylili się do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Ponadto zatwierdzono sprawozdania dla instytucji kultury za ubiegły rok oraz udzielono dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup systemu pomiaru czasu i Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w Wiśniowej.