L sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się L sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla  Gminy Strzyżów na realizację zadania publicznego w ramach  projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2022
  6. Podjęcie uchwały w zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej za rok 2022
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2023 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2023-2034 

Anna Pilut

Urząd Gminy Wiśniowa