LVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa

W związku z wpłynięciem wniosku o zwołanie sesji zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się LVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/437/2023 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzechowie na roboty budowlane polegające na odtworzeniu tynków i okładzin zewnętrznych ścian wraz z ich dociepleniem oraz odtworzenie stolarki okiennej kościoła filialnego p.w. Św. Doroty w Kozłówku

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/438/2023 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2023r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/439/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2023 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/406/2023 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2023 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2023-2034

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek